Brigáda - Septik pro radostínské hasiče

10.09.2014 14:30

Sbor dobrovolných hasičů z Radostína si podal žádost o nový septik na obci Sychrov. Jelikož nám peníze z obce Sychrov, jejíž jsme součástí, nejsou lhostejné, nabídli jsme se, že celý projekt uděláme svépomocí. Ušetřila se tedy značná část finančních prostředků z rozpočtu obce. Část výdělku z této brigády jsme investovali do nákupu osmi nových vycházkových uniforem.

Jménem starosty sboru bych rád poděkoval všem, kteří se účastnili této brigády a těm, co zapůjčili těžkou techniku, bez které by se to neobešlo.

Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 6Foto 6