Kácení stromu u Ozdravovny Radostín

04.05.2014 18:00

U Ozdravovny v Radostíně se nacházel starý a škůdci napadený strom, který díky své výšce ohrožoval budovu a kolemjdoucí. Bylo by jen otázkou času, než by strom mohl spadnout a někoho zranit nebo něco poničit. Proto jsme se vydali místo obhlédnout a provést nutná opatření. Strom se musel pokácet. Cílem bylo, aby strom padl na pěšinku a proto jsme ho uvázali a řídili jeho pád. Vše vyšlo podle plánu a hrozící nebezpečí je odvráceno.