Velká ztráta...

17.06.2014 22:00

Dobrý večer všem,
s hlubokým zármutkem Vám musíme oznámit, že jeden z nás již není mezi námi. Odešel v pouhých 21 letech, o to je to větší ztráta. Jeho plamen navždy vyhasl, ale v našich srdcích bude žít dál. Nikdy nezapomeneme na společné dětství a na to vše, co jsme společně prožili. Byli jsme jedna rodina...

Odpočívej v pokoji.