REKUPER SYCHROV, S.R.O.

REKUPER SYCHROV, S.R.O.

Společnost s ručením omezeným REKUPER SYCHROV, s.r.o. byla založena 31.5.1993 jako plně česká. Aktivní hospodářská činnost byla zahájena 1.7.1993. V současné době je společnost vlastněna třemi společníky a vlastní kapitál společnosti činí 2 800 000,- Kč. Technická i výrobní základna firmy, sestávající z výrobních hal, sociální a administrativní budovy, expedice a skladů včetně manipulačních ploch, se nachází v sídle firmy, v Sychrově-Huse 28.

Hlavním podnikatelským záměrem společnosti je výrobní a obchodní činnost podporující a zavádějící ekologické a energeticky šetrné výrobky a zařízení. Postupně se firma profilovala ve třech základních oborech činnosti, které hodlá i nadále provozovat a rozvíjet.

Poradenství

  • Technické poradenství v oboru větrání se zpětným získáváním tepla
  • Technické poradenství v oboru regulace odpadních vod

Projekční činnost

  • Projekční činnost v oboru větrání

Technická příprava výroby

  • Technická příprava výroby pro CNC zpracování plechů

Montáže

  • Montáže dodaných zařízení v oborech větrání a regulace odpadních vod

Servis

  • Záruční a pozáruční servis dodaných zařízení

 

Rekuper, s.r.o.

Zdroj: Rekuper s.r.o