Zásahy JSDHo Sychrov

Rok 2014
Datum Povaha zásahu Popis
19. dubna Prověřovací cvičení Dálková doprava vody - Ozdravovna Radostín
24. května Živelná pohroma Odstranění spadlých stromů
18. července Technická pomoc Likvidace sršňů
Rok 2015
Datum Povaha zásahu Popis
11. dubna Prověřovací cvičení Dálková doprava vody - požár travního porostu
Rok 2016
Datum Povaha zásahu Popis
2. července Živelná pohroma Odstranění spadlého stromu Radostín - Vrchovina
2. července Živelná pohroma Odstranění zlomené větve v obci Vrchovina
Rok 2017
Datum Povaha zásahu Popis
1. dubna Prověřovací cvičení Dálková doprava vody - požár travního porostu
14. května Technická pomoc Čištění místní komunikace od bláta po přívalovém dešti
20. června Dopravní nehoda - letetcká Pád větroně v obci Vrchovina